Phương án giải ngân cho dự án Thoát nước và Vệ sinh môi trường đô thị Ba Đồn

Theo như kế hoạch đã đặt ra trước đây, dự án “Thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị Ba Đồn” thuộc tỉnh Quảng Bình sẽ phải hoàn thành vào cuối tháng 9 năm 2019. Tuy nhiên, do một số lý do, dự án này đã chậm tiến độ và được gia hạn 2020. Thế nhưng đến nay, dự án này vẫn tiếp tục chậm tiến độ và làm tốn hàng tỷ đồng vốn đầu tư. Chính vì thế, tìm ra giải pháp để giải ngân số tiền này cũng như hoàn thành dự án đúng tiến độ đang là vấn đề cần giải quyết đối với chủ dự án cũng như tỉnh Quảng Bình.

Những lí do chậm tiến độ của dự án

Trong đó có quá nhiều sai sót trong quá trình khảo sát, thiết kế chi tiết. Nên trong quá trình thi công rất nhiều công việc phải dừng để đợi điều chỉnh thiết kế. Biện pháp thi công các tuyến cống trong khu đô thị đông đúc không phù hợp với nền cát chảy. Gây tác động tiêu cực tới công trình cơ sở hạ tầng đô thị.

Các nhà thầu chưa thực hiện kiểm tra, đánh giá, báo cáo hiện trạng các công trình hạ tầng kỹ thuật; công trình công cộng, các công trình của người dân trước khi thi công theo quy định; trong quá trình thi công không có kỹ sư thiết kế giám sát tác giả tại hiện trường để giải quyết nhanh các vấn đề phát sinh.

Những lí do chậm tiến độ của dự án 
Những lí do chậm tiến độ của dự án Ba Đồn

UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu đẩy nhanh tiến độ

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Quảng Trạch tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Vụ Quan hệ Quốc tế. Văn phòng Chính phủ để sớm phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án. Làm cơ sở thực hiện và giải ngân nguồn vốn; thực hiện thủ tục phê duyệt điều chỉnh dự án và trình giao bổ sung vốn ngay sau khi có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của dự án.

Xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện và giải ngân của dự án cho 5 tháng cuối năm. Nhằm đảm bảo tính khả thi, đảm bảo tỷ lệ giải ngân theo quy định; thường xuyên sâu sát, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Trong trường hợp vượt thẩm quyền, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu UBND huyện Quảng Trạch báo cáo ngay về Sở Kế hoạch và Đầu tư để Sở tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời. Để chỉ đạo nhà thầu tập trung huy động nhân công, máy móc thi công các gói thầu đã ký kết Hợp đồng. Có thể tranh thủ làm đêm, làm vào ngày nghỉ; thực nghiệm thu thanh toán ngay khi có khối lượng; không để dồn thanh toán một lần.

Thường xuyên kiểm soát, rà soát tiến độ

UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu đẩy nhanh tiến độ
UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu đẩy nhanh tiến độ

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Bình cũng yêu cầu chủ đầu tư thường xuyên kiểm tra, rà soát lại tiến độ thực hiện dự án. Xác định nhu cầu thực tế cần sử dụng các nguồn vốn để đề xuất phương án xử lý. Cần phải báo cáo UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư trước tháng 9/2021, chịu hoàn toàn trách nhiệm về tiến độ thực hiện và giải ngân vốn.

Trong trường hợp không đảm bảo tỷ lệ giải ngân theo quy định. Bị Trung ương thu hồi vốn, thì chủ đầu tư chịu trách nhiệm thu xếp vốn. Để thực hiện hoàn thành công trình và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

UBND tỉnh Quảng Bình giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên theo dõi; đôn đốc tiến độ thực hiện của dự án. Kịp thời đề xuất các giải pháp để tháo gỡ khó khăn; vướng mắc trong quá trình triển khai. Dự kiến phương án điều chỉnh kế hoạch vốn nếu giải ngân không đạt theo kế hoạch đề ra.

Đến cuối năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp; báo cáo UBND tỉnh Quảng Bình xem xét xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân trong chậm trễ chậm giải ngân vốn.

Một số thông tin về dự án Thoát nước và Vệ sinh môi trường đô thị Ba Đồn

Dự án Thoát nước và Vệ sinh môi trường đô thị Ba Đồn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dự án tại Văn bản số 1079/TTg-QHQT ngày 7/8/2007. Dự án có tổng mức đầu tư 360,053 tỷ đồng. Trong đó vốn ODA Chính phủ Đan Mạch 237,958 tỷ đồng; vốn đối ứng 122,095 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án đến ngày 31/12/2020.

Dự án Thoát nước và Vệ sinh môi trường đô thị Ba Đồn
Dự án Thoát nước và Vệ sinh môi trường đô thị Ba Đồn

Trong quá trình triển khai thực hiện, dự án đã chậm so với tiến độ và kế hoạch đặt ra. Để đảm bảo mục tiêu, quy mô dự án đã được phê duyệt. Đồng thời xử lý một số nôi dung phát sinh và nâng cao hiệu quả đầu tư của dự án. Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư theo hướng tăng tổng vốn đầu tư; và điều chỉnh thời gian thực hiện dự án.

Trong năm 2021, dự án được bố trí 76 tỷ đồng vốn nước ngoài ngân sách Trung ương cấp phát. Tuy nhiên, do chưa được phê duyệt điều chỉnh chủ trương dự án. Nên không có cơ sở giao vốn đối ứng để thanh toán thuế VAT gói thầu xây lắp. Dẫn đến việc nhà thầu lấy lý do; để ngừng thi công ngoài hiện trường và yêu cầu khiếu nại phát sinh.

Tính đến ngày 30/6/2021, dự án vẫn chưa giải ngân được số vốn kế hoạch năm 2021 giao. Việc triển khai, giải ngân dự án chậm, không đáp ứng tiến độ đã được phê duyệt.

Xem thêm các bài viết kinh tế – đầu tư tại website: radiohoo.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *