UBND tỉnh Lâm Đồng đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công

Mới đây, tỉnh Lâm Đồng vừa ra quyết định đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư công trước diễn biến phực tạp của dịch bệnh. Hiện tại tỉnh này chỉ mới hoàn thành 39.6% dự án so với kế hoạch đã đặt ra từ trước. Chính vì thế, sở Kế hoạch và Đầu tư đã vào cuộc yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền phối hợp để nhanh chóng tổng kết các dự án này. Để hiểu rõ hơn về thông tin về các dự án này, mời quý bạn đọc cùng theo dõi bài viết dưới đây của radiohoo.com nhé!

Lâm Đồng đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư công

Đối với các dự án quá hạn, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ kiến ​​nghị UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét không tổ chức kế hoạch đầu tư vào năm 2022. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 trên địa bàn tỉnh đạt 39,6% kế hoạch. Chưa đạt so với yêu cầu đề ra của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh.

Lâm Đồng đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư công
Lâm Đồng đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư công

“Các cơ quan, đơn vị tiếp tục xây dựng bảng tiến độ thực hiện và giải ngân cụ thể của từng dự án theo tháng, quý. Nhằm làm cơ sở triển khai theo kế hoạch. Đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn trong năm 2021. Bảng tiến độ thực hiện và giải ngân gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi, đôn đốc”, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong quá trình lập, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán, chủ đầu tư chỉ đạo đơn vị tư vấn xác định đúng phạm vi thực hiện dự án; diện tích đất đai, cây trồng; số lượng vật kiến trúc…

Và phải thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động; tạo sự đồng thuận của người dân; để giảm tỷ lệ vốn bố trí cho công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Ngoài ra, cần tích cực, chủ động giải quyết các khó khăn, vướng mắc; sớm bàn giao mặt bằng để tổ chức thi công dự án. Ưu tiên sử dụng nguồn vốn được bố trí để thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Sau khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; mới tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp các hạng mục công trình.

Sở Kế hoạch & Đầu tư yêu cầu các cơ quan phối hợp đẩy nhanh tiến độ

Sở Kế hoạch & Đầu tư yêu cầu các cơ quan phối hợp đẩy nhanh tiến độ
Sở Kế hoạch & Đầu tư yêu cầu các cơ quan phối hợp đẩy nhanh tiến độ

Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị đôn đốc tư vấn quản lý dự án; tư vấn giám sát, nhà thầu thi công thực hiện đúng tiến độ đối với từng dự án. Có giải pháp huy động tối đa nhân lực; vật lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc. Chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công để xử lý; theo thẩm quyền hoặc báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, rút ​​kinh nghiệm kịp thời.

Trước ngày 30/9/2021, đề nghị các đơn vị rà soát; thống kê các dự án chuyển tiếp có tỷ lệ giải ngân dưới 60%. Các dự án khởi công mới có tỷ lệ giải ngân dưới 30% kế hoạch tài sản cố định. Gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Đối với các dự án quá hạn. Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ kiến ​​nghị UBND tỉnh xem xét không tổ chức lập kế hoạch đầu tư năm 2022 cho dự án.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *