Trái phiếu và những đặc điểm của trái phiếu bạn nên biết

Ngày nay, số lượng người có ý định đầu tư vào thị trướng chứng khoán ngày càng tăng mạnh. Kéo theo đó cũng là sự gia tăng không ngừng trong việc mua bán trái phiếu. Tuy nhiên trước khi quyết định rót vốn đầu tư, chúng ta cần phải tìm hiểu rõ ràng về sân chơi nóng nhất Việt Nam cũng như những định nghĩa, đặc điểm của trái phiếu cùng quy đinh của pháp luật liên quan đến lĩnh vực này. Để biết thêm thông tin cơ bản về trái phiếu trên thị trường chứng khoán, mời các bạn hãy cùng theo dõi bài viết của radiohoo.com ngày hôm nay!

Khái niệm và đặc điểm của trái phiếu

Đặc điểm của trái phiếu là việc trái phiếu là một loạt chứng khoán nợ
Đặc điểm của trái phiếu là việc trái phiếu là một loạt chứng khoán nợ

Trong số các loại chứng khoán, trái phiếu là loại xác nhận nghĩa vụ nợ của đơn vị phát hành (doanh nghiệp hoặc chính phủ) với người nắm giữ trái phiếu (người cho vay) với một khoản tiền trong một thời gian xác định. Đơn vị phát hành trái phiếu phải trả lợi tức cho người sở hữu trái phiếu; hoàn trả khoản tiền vay khi trái phiếu đáo hạn.

Thu nhập của trái phiếu được gọi là lợi tức; là khoản tiền lãi được trả cố định thường kỳ cho người nắm giữ; không phụ thuộc vào tình hình kinh doanh của đơn vị phát hành. Trái phiếu là chứng khoán nợ. Vì vậy khi công ty bị giải thể hoặc phá sản, người nắm giữ trái phiếu được ưu tiên thanh toán trước cổ đông nắm giữ cổ phiếu. Khác với người nắm giữ cổ phiếu, trái chủ (người nắm giữ trái phiếu) không có quyền tham gia vào hoạt động của công ty.

Phân loại các trái phiếu

Phân loại theo người phát hành

 • Trái phiếu của Chính phủ đáp ứng nhu cầu chi tiêu của Chính phủ. Chính phủ phát hành trái phiếu để huy động tiền nhàn rỗi trong dân và các tổ chức kinh tế, xã hội.
 • Trái phiếu của doanh nghiệp là những trái phiếu do doanh nghiệp nhà nước; công ty cổ phần; và công ty trách nhiệm hữu hạn phát hành để tăng vốn hoạt động.
 • Trái phiếu của ngân hàng và các tổ chức tài chính. Các tổ chức này có thể phát hành trái phiếu để tăng thêm vốn hoạt động.

Phân loại theo lợi tức trái phiếu

 • Trái phiếu có lãi suất cố định. Là loại trái phiếu mà lợi tức được xác định theo một tỷ lệ phần trăm (%) cố định tính theo mệnh giá.
 • Trái phiếu có lãi suất biến đổi (lãi suất thả nổi). Là loại trái phiếu mà lợi tức được trả trong các kỳ có sự khác nhau.
 • Trái phiếu có lãi suất bằng không. Là loại trái phiếu mà người mua không nhận được lãi.

Phân loại theo mức độ đảm bảo thanh toán của người phát hành

Trái phiếu không bảo đảm là loại trái phiếu phát hành không có tài sản làm vật bảo đảm
Trái phiếu không bảo đảm là loại trái phiếu phát hành không có tài sản làm vật bảo đảm

Trái phiếu không bảo đảm là loại trái phiếu phát hành không có tài sản làm vật bảo đảm; mà chỉ bảo đảm bằng uy tín của người phát hành. Trái phiếu bảo đảm là loại trái phiếu mà người phát hành dùng một tài sản có giá trị làm vật đảm bảo cho việc phát hành. Trái phiếu bảo đảm thường bao gồm một số loại chủ yếu sau:

 • Trái phiếu có tài sản cầm cố. Là loại trái phiếu bảo đảm bằng việc người phát hành cầm cố một bất động sản để bảo đảm thanh toán cho trái chủ.
 • Trái phiếu bảo đảm bằng chứng khoán ký quỹ. Là loại trái phiếu được bảo đảm bằng việc người phát hành thường là đem ký quỹ số chứng khoán dễ chuyển nhượng mà mình sở hữu để làm tài sản bảo đảm.

Phân loại theo hình thức trái phiếu

 • Trái phiếu vô danh. Là loại trái phiếu không ghi tên của người mua và trong sổ sách của người phát hành. Trái chủ là người được hưởng quyền lợi.
 • Trái phiếu ghi danh. Là loại trái phiếu có ghi tên của người mua và trong sổ sách của người phát hành.

Phân loại theo tính chất trái phiếu

 • Trái phiếu có thể chuyển đổi. Là loại trái phiếu của công ty cổ phần mà trái chủ được quyền chuyển sang cổ phiếu của công ty đó.
 • Trái phiếu có quyền mua cổ phiếu. Là loại trái phiếu có kèm theo phiếu cho phép trái chủ được quyền mua một số lượng nhất định cổ phiếu của công ty.
 • Trái phiếu có thể mua lại. Là loại trái phiếu cho phép nhà phát hành được quyền mua lại một phần hay toàn bộ trước khi trái phiếu đến hạn thanh toán.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *