Trái phiếu do doanh nghiệp bất động sản phát hành giảm

Dòng vốn thị trường đang dịch chuyển theo chiều hướng tích cực. Cùng với đó, trái phiếu do doanh nghiệp bất động sản phát hành cũng giảm 55.5%. Đây đều là những tin vui được Bộ Tài chính tổng kết và công bố sau 06 tháng triển khai các quy định mới trên thị trường trái phiếu của doanh nghiệp. Cùng với sự việc trái phiếu do doanh nghiệp bất động sản phát hành giảm mạnh, lãi suất của trái phiếu cũng đang sở hữu mức giá dễ thở hơn so với trước đây. Theo chân radiohoo.com cùng nhìn lại quá trình thay đổi tuy không nhanh nhưng lại rất đáng mừng trong bài viết sau đây nhé!

Bước đầu có sự dịch chuyển từ phát hành trái phiếu riêng lẻ sang phát hành công chúng

Sau 06 tháng triển khai, thị trường trái phiếu doanh nghiệp duy trì đà tăng trưởng
Sau 06 tháng triển khai, thị trường trái phiếu doanh nghiệp duy trì đà tăng trưởng

Với khung pháp lý mới về trái phiếu doanh nghiệp, sau 06 tháng triển khai, thị trường trái phiếu doanh nghiệp duy trì đà tăng trưởng. Cùng với đó là có một số kết quả tích cực. Theo Bộ Tài chính, trong 06 tháng đầu năm 2021, khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ là 168.702 tỷ đồng; tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2020. Khối lượng phát hành ra công chúng là 15.375 tỷ đồng; tương đương 50.3% khối lượng phát hành của năm 2020; chiếm 8.3% tổng khối lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành.

Kết quả này cho thấy bước đầu có sự dịch chuyển từ phát hành riêng lẻ sang phát hành ra công chúng. Đây là tín hiệu tốt trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Nửa đầu năm 2021, tổ chức tín dụng là nhà phát hành lớn nhất chiếm 40.2% tổng khối lượng phát hành. Khối lượng trái phiếu của doanh nghiệp bất động sản giảm 55.5% so với cùng kỳ năm 2020; chiếm 13.2% tổng khối lượng phát hành. Lãi suất phát hành bình quân 06 tháng đầu năm 2021 là 7.9%/năm; giảm 1.6%/năm so với cùng kỳ năm 2020 (9.5%/năm).

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp bất động sản vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro

Về nhà đầu tư, công ty chứng khoán là nhà đầu tư chính trên thị trường sơ cấp; chiếm 44.4% tổng khối lượng phát hành. Tổ chức tín dụng chiếm 25% tổng khối lượng phát hành. Tỷ trọng nhà đầu tư cá nhân là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trên thị trường sơ cấp chiếm 5.7% khối lượng phát hành; giảm mạnh so với tỷ trọng của nhà đầu tư cá nhân nói chung năm 2020 (là 12.68%).

Điều này cho thấy các quy định mới tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ có tác động hạn chế các đối tượng nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ; không có khả năng đánh giá rủi ro đầu tư trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ; bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư này. Bên cạnh những kết quả tích cực nêu trên, cùng với xu hướng dịch chuyển vốn huy động từ kênh tín dụng ngân hàng sang kênh phát hành trái phiếu. Trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn còn những rủi ro tiềm ẩn cho bản thân doanh nghiệp. Nhà đầu tư và thị trường nói chung, vấn đề này cơ quan quản lý nhà nước cũng đã nhiều lần khuyến cáo.

Giải pháp giúp thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển công khai, minh bạch

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp bất động sản còn nhiều rủi ro tiềm ẩn
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp bất động sản còn nhiều rủi ro tiềm ẩn

Để thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển theo hướng công khai, minh bạch và giảm thiểu rủi ro; tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ thể tham gia huy động vốn; Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp phát hành trái phiếu phải gắn với dòng tiền; tính khả thi của phương án sản xuất kinh doanh; năng lực tài chính của doanh nghiệp; đảm bảo khả năng trả các khoản nợ đến hạn. Trong đó có trả nợ lãi, gốc trái phiếu.

Khi phát hành trái phiếu doanh nghiệp phải tuân thủ quy định của pháp luật; công bố công khai thông tin cho nhà đầu tư về tình hình tài chính; phương án sản xuất kinh doanh; điều kiện, điều khoản của trái phiếu; các cam kết kèm theo trái phiếu; sử dụng vốn đúng mục đích nêu trong phương án phát hành. Đồng thời định kỳ có báo cáo về tình hình tài chính, tình hình sử dụng vốn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *