Nhiều lao động được giảm đóng quỹ bảo hiểm lao động

Ngày 20.7, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết đã hoàn thành việc giảm đóng bảo hiểm về 0%. Có hơn 375.000 doanh nghiệp với số lượng người lao động lên đến 11,2 triệu người. Được hỗ trợ từ chính sách giảm đóng quỹ bảo hiểm bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động với số tiền được giảm lên đến 4.322 tỉ. BHXH cũng hướng dẫn các tỉnh, thành tiếp nhận hồ sơ, giải quyết chính sách tạm dừng đóng các quỹ tuất và hưu trí. Hôm nay chúng tôi xin gửi đến bạn đọc bài viết ‘Nhiều lao động được giảm đóng quỹ bảo hiểm lao động’.

Hơn 11,2 triệu lao động được giảm đóng quỹ bảo hiểm

Trên 375.000 doanh nghiệp với hơn 11,2 triệu người lao động. Được hỗ trợ từ chính sách giảm đóng bảo hiểm tai nạn lao động; bệnh nghề nghiệp với số tiền khoảng 4.322 tỉ đồng. Ngày 20.7, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết ngành BHXH. Đã hoàn thành việc giảm mức đóng bằng 0% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động; bệnh nghề nghiệp. Giúp doanh nghiệp (DN) có thêm điều kiện hỗ trợ người lao động (NLĐ) phòng, chống dịch Covid-19.

Hơn 11,2 triệu lao động được giảm đóng quỹ bảo hiểm 
Hơn 11,2 triệu lao động được giảm đóng quỹ bảo hiểm

Đến nay, đã có trên 375.000 DN với hơn 11,2 triệu NLĐ được hỗ trợ. Từ chính sách giảm đóng bảo hiểm tai nạn lao động; bệnh nghề nghiệp (từ tháng 7.2021 – 6.2022) với số tiền khoảng 4.322 tỉ đồng. Để hỗ trợ kịp thời cho người sử dụng lao động và NLĐ. Bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. BHXH các tỉnh, TP cũng hướng dẫn. Tiếp nhận hồ sơ giải quyết chính sách tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất.

Giải quyết chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề. Để duy trì việc làm cho NLĐ; xác nhận các danh sách hỗ trợ NLĐ tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; hỗ trợ NLĐ ngừng việc; hỗ trợ NLĐ chấm dứt hợp đồng lao động. Nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo quy định.

Cụ thể chính sách bảo hiểm

Điều 1,2,3 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định. Về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động. Gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 quy định như sau:

Đối tượng hỗ trợ quỹ bảo hiểm

Người sử dụng lao động đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động thuộc đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động (trừ cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.

Cụ thể chính sách bảo hiểm 
Cụ thể chính sách bảo hiểm

Người lao động trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng lương từ ngân sách nhà Nước). Người sử dụng lao động hỗ trợ toàn bộ số tiền có được từ việc giảm đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động phòng, chống COVID-19.

Mức đóng và thời gian áp dụng

Mức đóng: Bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian áp dụng: 12 tháng, từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022. Đăng ký tham gia, lựa chọn phương thức đóng, sử dụng và quản lý Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Việc đăng ký tham gia, lựa chọn phương thức đóng.

Sử dụng và quản lý bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. Thời gian đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Điều 2 Quyết định này được tính hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *