BVH ghi nhận khoản lỗ gộp kinh doanh bảo hiểm lớn

Trong năm 2020, chi phí trực tiếp cho hoạt động kinh doanh tăng nhiều hơn mức doanh thu thuần. Chính là nguyên nhân khiến Tập đoàn Bảo Việt (BVH) lỗ gộp lên đến 2,401 ty, mức lỗ này tăng mạnh hơn con số năm 2019 là 1,636 tỷ đồng. Dù cho doanh thu bảo hiểm gốc ghi nhận mức tăng 5% so với năm trước đó. Nhưng phí nhượng tái bảo hiểm cũng tăng mạnh 54%. Đã khiến cho doanh thu thuần của BVH nhích nhẹ. Cùng với đó, tổng chi phí kinh doanh bảo hiểm tăng 8%, chủ yếu do hoạt động bồi thường bảo hiểm. Hôm nay chúng tôi xin gửi đến bạn đọc bài viết ‘BVH ghi nhận khoản lỗ gộp kinh doanh bảo hiểm lớn’.

BVH lỗ gộp kinh doanh bảo hiểm lên hơn 2,400 tỷ đồng

Chi phí trực tiếp cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm (+8%) tăng mạnh hơn doanh thu thuần (+4%). Là nguyên nhân chính khiến Tập đoàn Bảo Việt (HOSE: BVH) lỗ gộp trong năm 2020. Lên gần 2,401 tỷ đồng, mức lỗ này tăng gần 1,636 tỷ đồng so với năm 2019. Trong năm 2020, mặc dù có doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng 5% so với năm 2019. Đạt gần 37,708 tỷ đồng nhưng phí nhượng tái bảo hiểm tăng mạnh đến 54%. Chiếm 4,762 tỷ đồng đã ghìm doanh thu phí bảo hiểm thuần của BVH. Chỉ nhích nhẹ 2% so với năm 2019, đạt gần 33,425 tỷ đồng.

BVH lỗ gộp kinh doanh bảo hiểm lên hơn 2,400 tỷ đồng 
BVH lỗ gộp kinh doanh bảo hiểm lên hơn 2,400 tỷ đồng

Bên cạnh đó, tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 8%. Chiếm gần 36,885 tỷ đồng chủ yếu là do tổng chi bồi thường bảo hiểm (29,742 tỷ đồng) tăng 7%. Và chi phí khác (7, 181 tỷ đồng) tăng 12%. Tuy lỗ gộp gần 2,401 tỷ đồng nhưng nhờ có sự bù đắp của hoạt động tài chính. Mang về khoản lãi hơn 7,736 tỷ đồng. Tăng 36% so với năm trước. Đã giúp cho BVH có lãi ròng gần 1,545 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2019.

Trong đó, doanh thu tài chính chủ yếu là lãi tiền gửi (5,718 tỷ đồng). Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu (2,494 tỷ đồng) và lãi đầu tư; kinh doanh chứng khoán (661 tỷ đồng). Năm 2020, BVH đặt mục tiêu kinh doanh cho Công ty mẹ với 1,488 tỷ đồng doanh thu. Và 1,000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Lần lượt giảm 5% và 8% so với thực hiện năm 2019.

BVH đã hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ đề ra

So với kế hoạch này, BVH đã hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ đề ra cho cả năm 2020. Trong năm, BVH có dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh dương gần 12,738 tỷ đồng, tăng 37% so với năm 2019. Trong đó chủ yếu là do các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) được ghi nhận tăng.

Tính đến cuối năm 2020, tổng tài sản BVH tăng 15% so với đầu năm, lên mức hơn 147,000 tỷ đồng. Trong đó phần lớn tài sản nằm ở đầu tư tài chính ngắn hạn. Với hơn 73,000 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm. Nợ phải trả cũng tăng 17%, lên mức gần 125,000 tỷ đồng. Chủ yếu là do dư nợ vay ngắn hạn (895 tỷ đồng), gấp 8.4 lần. Và dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm dài hạn hơn 105,000 tỷ đồng, tăng 21% so với đầu năm.

Lịch sử hình thành Bảo hiểm Bảo Việt

Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt (Bảo hiểm Bảo Việt – Baoviet Insurance) là công ty thành viên được Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt đầu tư 100 vốn. Trải qua chặng đường gần nửa thế kỷ hình thành và phát triển (từ 15/01/1965 đến nay). Bảo hiểm Bảo Việt tự hào là doanh nghiệp bảo hiểm lâu đời nhất tại Việt Nam. Luôn khẳng định vị trí dẫn đầu thị trường cả về thị phần; doanh thu phí bảo hiểm gốc lẫn quy mô vốn điều lệ.

Lịch sử hình thành Bảo hiểm Bảo Việt
Lịch sử hình thành Bảo hiểm Bảo Việt

Với hệ thống mạng lưới gồm 67 công ty thành viên. Và hơn 300 phòng kinh doanh phục vụ khách hàng trên toàn quốc. Hơn 3.000 cán bộ nhân viên có trình độ chuyên môn cao, tiềm lực tài chính vững mạnh. Sản phẩm đa dạng và ưu việt, năng lực quản trị – kinh doanh, quản lý rủi ro và giải quyết bồi thường tốt. Bảo hiểm Bảo Việt tự tin về khả năng tư vấn và đáp ứng mọi yêu cầu bảo hiểm của khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp.

Trong những năm gần đây, Bảo hiểm Bảo Việt là một trong những doanh nghiệp tiên phong. Trong việc triển khai mô hình kinh doanh theo định hướng quản lý tập trung; đa dạng hóa sản phẩm và kênh phân phối; đẩy mạnh công tác quản lý rủi ro. Và xây dựng hệ thống công nghệ thông tin tiên tiến. Nhằm mang đến cho khách hàng những dịch vụ hoàn hảo và giá trị lâu bền.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *