ABIC ghi nhận lợi nhuận ròng quý 2 đi ngang

Lợi nhuận 6 tháng đầu nói chung và quý 2 nói riêng của Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông Nghiệp Việt Nam đang sang ngang so với cùng kỳ năm trước. Về hoạt động kinh doanh bảo hiểm quý 2, ABI thống kê doanh thu đạt 432 tỷ đồng, xấp xỉ cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận từ hoạt động tài chính giảm 11%, chi phí quản lý giảm 27%. Như vậy, lợi nhuận gộp từ hoạt động tài chính và kinh doanh bảo hiểm đều giảm. Tuy nhiên chi phí quản lý cũng giảm mạnh nên lợi nhuận ròng của công ty vẫn tăng nhẹ. Hôm nay chúng tôi xin gửi đến bạn đọc bài viết ‘ABIC ghi nhận lợi nhuận ròng quý 2 đi ngang’.

Lợi nhuận ròng của ABIC đi ngang trong quý 2

Lợi nhuận ròng quý 2 và 6 tháng đầu năm của CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam (ABIC, UPCoM: ABI). Đều gần như đi ngang so với cùng kỳ năm trước. Lần lượt đạt hơn 87 tỷ đồng và 167 tỷ đồng. Về hoạt động kinh doanh bảo hiểm trong quý 2. ABI ghi nhận doanh thu thuần chỉ xấp xỉ cùng kỳ năm trước. Đạt hơn 432 tỷ đồng. Trong khi, tổng chi phí bảo hiểm chiếm hơn tăng 12%. Lên hơn 263 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp giảm 14%, còn gần 169 tỷ đồng.

Lợi nhuận ròng của ABIC đi ngang trong quý 2
Lợi nhuận ròng của ABIC đi ngang trong quý 2

Bên cạnh đó, lợi nhuận từ hoạt động tài chính giảm 11%. Còn gần 31 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 27%, còn hơn 91 tỷ đồng. Như vậy, mặc dù lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm và tài chính đều giảm. Nhưng nhờ chi phí quản lý có tốc độ giảm mạnh. Nên lợi nhuận ròng của ABI vẫn tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ, đạt hơn 87 tỷ đồng.

Tương tự, tính chung nửa đầu năm, lợi nhuận ròng của ABI đạt hơn 167 tỷ đồng. Xấp xỉ cùng kỳ năm trước dù lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm và tài chính đều giảm. Năm 2021, ABI đặt mục tiêu đạt 2,058 tỷ đồng phí bảo hiểm gốc. Tăng 8% so với thực hiện năm 2020. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế dự kiến giảm 18%, còn 300 tỷ đồng.

ABIC đã thực hiện được 70% mục tiêu lợi nhuận cả năm

So với kế hoạch đề ra, sau 6 tháng, ABI đã thực hiện được 70% mục tiêu lợi nhuận cả năm. Trong kỳ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của ABI giảm đến 49% so với cùng kỳ. Còn gần 63 tỷ đồng chủ yếu do tiền chi cho hoạt động bảo hiểm. Và chi khác cho hoạt động kinh doanh đều tăng mạnh. Tổng tài sản của ABI tại thời điểm cuối quý 2 tăng 7%. So với đầu năm, lên mức hơn 3,190 tỷ đồng.

Trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm 75% tổng tài sản. Tăng 4% so với đầu năm, các khoản phải thu ngắn hạn (135 tỷ đồng). Và tài sản tái bảo hiểm (185 tỷ đồng) lần lượt tăng 38% và 31%. Riêng tiền mặt tăng mạnh nhất với 45%. Đạt gần 85 tỷ đồng nhờ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ. Chuyển từ âm gần 9 tỷ đồng sang dương gần 19 tỷ đồng. Nợ phải trả của Công ty đều là nợ ngắn hạn. Chủ yếu nằm ở dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm. Tăng 4% so với đầu năm, ở mức hơn 1,286 tỷ đồng.

Đôi nét về doanh nghiệp bảo hiểm

ABIC ra đời trong giai đoạn mà bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do khủng hoảng, cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm diễn ra gay gắt, nguồn nhân lực bảo hiểm còn thiếu về số lượng và thường xuyên có sự biến động…nhưng với sự hợp tác và ủng hộ mạnh mẽ của các cổ đông sáng lập, đặc biệt là hệ thống AGRIBANK, cùng với sự đoàn kết, phấn đấu không ngừng của tập thể Lãnh đạo và hơn 500 cán bộ nhân viên công ty, ABIC đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ trong định hướng chiến lược kinh doanh 5 năm đầu (2007-2011) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Đôi nét về doanh nghiệp bảo hiểm
Đôi nét về doanh nghiệp bảo hiểm

Doanh thu bán hàng đạt tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là 52%; Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của quỹ dự phòng nghiệp vụ đạt 62%; Lợi nhuận tăng trưởng đều qua các năm; Thu nhập và đời sống của người lao động được bảo đảm, năm sau cao hơn năm trước…

Đặc biệt ABIC là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm đi đầu triển khai các sản phẩm dịch vụ bảo hiểm đối với khu vực Nông nghiệp, Nông thôn thông qua 140 Tổng Đại lý với hơn 14.500 đại lý viên của hệ thống AGRIBANK, cung cấp thành công các sản phẩm Bảo hiểm tới 1,6 triệu lượt hộ nông dân, các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang có quan hệ vay vốn và sử dụng dịch vụ ngân hàng tại hệ thống AGRIBANK.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *